jak wpisać do rejestru dłużników

dollar

Wpis do rejestru dłużników krok po kroku

Co zrobić, gdy pracodawca miesiącami nie wypłaca nam pensji? Jednym ze sposobów, aby odzyskać zaległe należności, jest umieszczenie danych dłużnika w biurze informacji gospodarczej. Negatywny wpis nie tylko zmniejszy wiarygodność płatniczą nieuczciwego pracodawcy, ale może go zmusić do szybszej wypłaty zaległych zobowiązań.

(więcej…)