Month: Kwiecień 2016

Wpisywanie dłużnika na “czarną listę”?

Wielu konsumentów nie wie, że nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby prywatne mogą dopisywać swoich dłużników do biura informacji gospodarczej, zgodnie z tym, o czym mówi ustawa o BIG. Co zrobić, aby dane nieuczciwego płatnika znalazły się na czarnej liście?

Prawo po stronie konsumentów

Ustawa o BIG, czyli Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) umożliwia osobom fizycznym i przedsiębiorcom przekazywanie danych o dłużnikach. Każdy z nas, jako konsument, ma w związku z tym prawo dopisać informacje o nierzetelnym płatniku do rejestru dłużników. Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, aby umieścić nazwisko dłużnika na czarnej liście to posiadanie tytułu wykonawczego (wyroku sądowego lub nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności), który stwierdza należność.

 

Wpisz dłużnika do BIG

Co oznacza wpis do BIG dla dłużnika? W związku z tym, że z bazy danych takiego rejestru dłużników korzystają banki i firmy usługowe, nieuczciwy płatnik może mieć problem z otrzymaniem kredytu lub skorzystaniem z płatności ratalnej. Dodatkowo, jeśli jest przedsiębiorcą, zmniejszy się jego wiarygodność płatnicza, co może mieć bezpośredni wpływ na kolejne kontakty biznesowe. Aby dopisać dłużnika do na tzw. „czarną listę” w pierwszej kolejności należy wysłać mu listem poleconym lub dostarczyć do rąk własnych pismo ostrzegające o zamiarze umieszczenia jego danych w biurze informacji gospodarczej. Po 14 dniach od daty dostarczenia takiej informacji można umieścić nazwisko nieuczciwego płatnika w BIG.

 

Sprawdzaj przedsiębiorców

Jak najlepiej uniknąć kontaktu z nieuczciwymi firmami? To proste, wystarczy sprawdzić wiarygodność płatniczą przedsiębiorcy, jeszcze zanim podejmie się z nim współpracę. W tym celu należy pobrać raport z biura informacji gospodarczej. Dzięki temu dowiemy się, czy firma, z której usług chcemy skorzystać, nie posiada zadłużenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy od uczciwości danej firmy zależy nasze bezpieczeństwo, np. podczas wyjazdu z biurem podróży lub gdy inwestycja wymaga wpłacenia zaliczki, np. podczas zakupu mieszkania od dewelopera.