Month: Wrzesień 2015

dollar

Wpis do rejestru dłużników krok po kroku

Co zrobić, gdy pracodawca miesiącami nie wypłaca nam pensji? Jednym ze sposobów, aby odzyskać zaległe należności, jest umieszczenie danych dłużnika w biurze informacji gospodarczej. Negatywny wpis nie tylko zmniejszy wiarygodność płatniczą nieuczciwego pracodawcy, ale może go zmusić do szybszej wypłaty zaległych zobowiązań.

(więcej…)